แม่ลูกอ่อน นมเต็มๆเต้า เย็ดไปบีบนมไป ไม่คอแห้ง ได้กินนมสดๆจากเต้า